Prijava za VIKEND AYURVEDE u Puli

Za rezervaciju mjesta potrebno je uplatiti željeni iznos za predavanjea nakon predavanja ispuniti obrazac za prijave.

Upute za uplatu:

Mayurveda, obrt za usluge i savjetovanje

IBAN: HR4423600001102888511   

Opis plaćanja za cijeli vikend: Vikend edukacija Ayurveda

Opis plaćanja za 1 dan: Jednodnevna edukacija Ayurveda

Iznos:

Samo subota / nedjelja (2h predavanja + zakuska): 25,00 € (188,36 kn)

*Samo subota / nedjelja (2h predavanja + zakuska) MAYURVEDA ČLANOVI20,00 € (150,69 kn)

Cijeli vikend (4h predavanja + zakuska + materijali): 40,00 € (301,38 kn)

*Cijeli vikend (4h predavanja + zakuska + materijali) MAYURVEDA ČLANOVI33,00 € (248,64 kn)

Molim Vas da nakon uplate ispunite prijavni obrazac.

PRIJAVNI OBRAZAC